Vilkår

Last ned avtalevilkår

1.Informasjon om kjøper

Kjøper er Skattekisten Gull & Sølv & Edelstener org. nr.: 984 092 008 mva, som markedsfører seg under navnet Skattekisten.no og med hjemmesiden www.skattekisten.no. Kjøper er heretter kalt Skattekisten. Skattekisten kjøper via sine hjemmesider gammelt og brukt gull/sølv i form av fint gull, smykker, mynter, bestikk, pokaler og lignende. Skattekisten har alle nødvendige offentlige bevillinger og har samarbeid med Politietaten for eventuell avdekking om varer er tilknyttet  kriminelle handlinger.

Innkjøpspriser, erstatninger og avgifter tar utgangspunkt i den til enhver gjeldende markedspris for gull, og som vises på våre hjemmesider. De vilkår som angis, samt all øvrig informasjon på våre hjemmesider, skal sees i sammenheng med de vilkår og forutsetninger som gjelder for de Kjøps­avtaler som Skattekisten inngår. Gjennom å akseptere våre vilkår, bekrefter Selger å ha lest vilkårene, og all informasjon som til enhver tid befinner seg på selskapets hjemmesider.

2.Begrep

Skattekisten kjøper i henhold til disse vilkår gull/sølv i form av brukt gull/sølv, heretter benevnt som «Varen» av både juridiske og fysiske personer, heretter kalt «Selger»

Tjenesten om kjøp av gull markedsføres gjennom Skattekisten Gull & Sølv & Edelstener sine hjemme­sider Skattekisten.no. Selger står selv ansvarlig for forsendelse, og har ansvar for innhold og korrekt porto. Ikke under noen omstendigheter står Skattekisten ansvarlig for forsendelsen og dets innhold.

3.Kjøpsavtale

Skattekisten og Selger inngår en kjøps­avtale ved at Selger fyller ut avtalen som lastes ned fra våre hjemmesider. Avtalen er først bindende når Selger har fylt ut og signert avtalen, samt retumert denne sammen med Varen. Skattekisten forbe­holder seg retten til å avstå og kjøpe Varen dersom kvantitet eller utformning ikke er i overensstemmelse med hva Selger har angitt i Kjøpsavtalen. Vår forsikring trer i kraft når varen ankommer Skattekisten.

4.Selger

Selger må være over 18 år for å kunne inngå bindende avtale med Skattekisten. Selger må også være rettmessig eier av de varene som blir sendt inn for salg til oss.

5.Ansvar

Selger står ansvarlig for forsendelsen, korrekt porto og dets innhold. Vi anbefaler selger å bruke Norgespakke, da denne er forsikret for inntil kr.10.000,-

6. Trygghetsgaranti

Varen er forsikret fra vi mottar forsendelsen til angrefristen har utløpt. Vi garanterer en diskret håndtering av alle Varer vi mottar, og at alt som blir solgt til Skattekisten blir smeltet, eller oppusset og videresolgt.

7.Betaling

Utbetalingen skjer direkte til oppgitt konto.

8.Retur

Selger vil kunne heve salget og kunne få tilbakesendt varene. Vi gjor vårt ytterste for å imøtekomme retur av innsendte vare. I ytterste uheldige konsekvens betyr dette at Selger kan oppleve å få returnert gull i tilsvarende kvalitet og vekt som Selger har sendt inn.

Selger har angrerett på salget i inntil 14 dager etter at Skattekisten har mottatt Varen. Returforsendelse av eventuelle ekte og uekte varer må skje innen 14 dager etter at Skattekisten har mottatt Varen.

Dersom Selger ønsker å benytte angrerett/returforsendelse av eventuelle uekte varer, må Selger innbetale til Skattekisten portokostnader for forsikret fraktutgifter, før returforsendelsen  blir iverksatt.

Under ingen omstendigheter har Skattekisten ansvar for returnerte forsendelser.

9.Identitet

Den identitet Selger registreres under, er den Selger selv har oppgitt i kjøpsavtalen.

Selger er selv ansvarlig for å oppgi korrekt kontonummer i kjøpsavtalen.

10. Kontroll

Skattekisten har rett til å kontrollere Varens ekthet og kvantitet og vurdere Varens verdi. Ved denne kontrollen tar ikke Skattekisten ansvar for eventuelle skader som påføres Varen gjennom bruk av ulike teknikker og kjemikalier.

Dersom Skattekisten ved kontroll av Varen blir i tvil om Varenes ekthet eller opprinnelse, kan Skattekisten avstå fra kjøp av Varen. Selger må i slike tilfeller selv serge for, og stå ansvarlig for evt. returforsendelse.

11. Misbruk og tyvgods

Skattekisten har både rett og plikt til å anmelde mistanke om mulig tyvgods eller kriminell handling.

12. Force Majoure

Skattekisten påtar seg intet ansvar for skade på Varen eller bortkomne Varer, dersom dette er forårsaket av Norsk eller utenlands lovpåbud, krigshendelser, streik, blokade, naturkatastrofer eller lignende Force Majoure

13. Tvist

Tvist som oppstår i forbindelse med disse vilkår skal avgjores i aktuell Tingrett.